Չափագրումից հետո մենք կկազմենք նախահաշիվ, ըստ որի պարզ կլինի, թե ինչ քանակի նյութեր են անհրաժեշտ լինելու:

back to top button back to top button